presenterar Luis Lineo: ”Locker room talk”
Att förändra och förändras - om män, våld och maskulinitetsnormer.

 

Luis Lineo, ordförande för MÄN (f.d. Män för jämställdhet) samt verksamhetsutvecklare och projektledare för Fanzingo, håller föreläsningen "Locker room talk”, om mäns ansvar inom jämställdhetsarbetet och att skapa förändring bland män, pojkar och pappor.

Luis Lineo är sexualupplysare och journalist som har utbildat och föreläst både i Sverige och internationellt sedan 15 år tillbaka. Hans områden är män/pojkar, jämställdhet, maskulinitetsnormer och våldsförebyggande arbete. Ämnen som Lineo brukar beröra är makt, ansvar, inkludering och förändring på individuell och strukturell nivå.

Luis Lineo har även varit ordförande i den uppmärksammade organisationen MÄN och driver mediehuset Fanzingo i Alby, Botkyrka där man genom storytellling sprider ungas och andra underrepresenterade gruppers röster och perspektiv i medierna.


Foto: Roger Gustafsson

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär