En visualisering av påfrestning och friktion

 

Flexibelt måleri och dansare på scen. När förvrängning och friktion visualiseras, var tar det artisten och publiken?

Mångfald och ömsesidig förståelse blir allt väsentligare ämnen. Dansare upplever ofta att de är bortskämda när det gäller kontakt; de har fått ett sätt att kommunicera utan ord i en värld där språkbarriärer så ofta är det som hindrar människor från att nå förståelse med varandra.

 “Det finns något rolig och ironiskt i konversationer som fungerar även när de är missförstådda – jag upplevde ofta svårigheter i att förklara saker för människor, ända tills jag kände att jag kunde få kontakt med någon, och då var det utan ord.” /Takuja Fujisawa

Takuja vill på sätt och vis skapa ett verk som handlar om att nå igenom en språkbarriär. Att använda rörelse som ett medel för överenskommelse och oenighet; ett försök att bli hörd med vår egen röst, utan att förlita oss på vårt ordförråd. Men så kom pandemin, och vi fick uppleva en värld där fysisk kontakt blev förbjuden.

Hur kan vi "återuppbygga" våra kontakter i ett nytt samhälle eller en ny miljö? Vad är de saker som vi knyter an till i stunder av vilsenhet? Och på vilka sätt väljer vi att göra det? Vad har vi förlorat och vunnit i våra isolerade liv?

De sammanlänkande mönstren som används på scen är en metafor för idealet, och när de flyttas och förvrängs framkallar de klyftan mellan ideal och verklighet. Precis som med våra minnen, som är en blandning av fakta och fiktion. 


Er trygghet och upplevelse är av största vikt för oss. Den 9 februari hävdes äntligen restriktionerna och vi kan återigen välkomna er, publiken, till fulla salonger utan avstånd! Detta innebär också att vaccinationsbevis inte längre krävs för att besöka Folkteatern. Läs mer här

Produktion

Konstnärligt team

Koreografi: Takuya Fujisawa
Dansare: Malin Kvist, Beda Åsbrink, Takuya Fujisawa
Musik: Maria Hansson, Takuya Fujisawa
Scenografi: Shogo Hirata
Ljusdesign: Diblik Rabia
Producerad av Possibilitas och Takuya Fujisawa

Teaser: Donovan von Martens
Design affisch: Shogo Hirata

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär