I samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival

Det är valår och två veckor före valet vill Folkteatern och Göteborgs Dans- och Teaterfestival sätta strålkastarna på de kulturpolitiska frågorna. Lördagen den 25 augusti kommer vi att borra i frågor om konst och byråkratisering. Var får konsten och kulturen plats i en tid då kryssrutor, sponsorjakt och statistik står i främsta fokus? Hur står det till med yttrandefriheten och konstens självständighet i dagens Sverige? Vad ska vi ha kulturpolitiken till egentligen?

Vi bjuder in till en eftermiddag med kulturpolitiska debatter för att sätta de kulturpolitiska frågorna i fokus. Dagen består av tre debatter under rubrikerna Vem kontrollerar scenkonsten?, Vems röst får höras? respektive Har armen blivit kortare? samt en slutdiskussion om varför kulturpolitik behövs över huvud taget.

Dessutom får vi återse karaktären Doktor Faustus, från vårens dockteater med samma namn, i en specialskriven monolog av Erik Holmström. Och han är argare än någonsin! Poeten och aktivisten Segal Mohamed kommer även att framföra sitt Tal till nationen.

Debatterna teckenspråkstolkas


Dagens program lördag 25 augusti:

Moderatorer: David Karlsson, Segal Mohamed och Lotta Lekvall

kl. 13.00–13.15
Välkomna till Folkteatern! Moderatorerna öppnar eftermiddagens tre kulturpolitiska debatter.

kl. 13.15-13.35
Doktor Faustus är tillbaka på Folkteatern, argare än någonsin! Andrea Edwards framför en specialskriven monolog av Erik Holmström.

kl. 13.35-14.20. Vem kontrollerar scenkonsten?
Måns Lagerlöf
, Kitte Wagner och Frida Röhl om hur det är att verka som konstnär i ett klimat som blir allt mer kontrollerat och byråkratiskt. Hur påverkar byråkratin konsten? Vem kontrollerar konsten? Moderator Lotta Lekvall

Vad säger politikerna? Conny Brännberg (KD) och Mariya Voyvodova (S)

kl. 14.20-15.00 Vems röst får höras?
Vad innebär det att driva kulturverksamhet och vilken kulturpolitik behövs för ett fritt kulturliv? Vems röster får höras i kulturlivet? Wahid Setihesh, Frida Röhl och Aleksander Motturi. Moderator Segal Mohammed

Vad säger politikerna? Anna Sibinska (MP) och Lars Nordström (L)

kl. 15.00-15.25 Paus. Kaffe och mackor finns att köpa i foajén.

kl. 15.25-16.10 Har armen blivit kortare?
Ragna Wei
och Anna Takanen: Hur ska kulturpolitiken fungera? Är det någon som tror på armslängds avstånd? Vad förväntar de sig av våra kulturpolitiker? Moderator David Karlsson

Vad säger politikerna? Olof Lavesson (M) och Gunilla Carlsson (S)

kl. 16.10 Tal till nationen av och med Segal Mohamed

kl. 16.20 –17.30 Slutdiskussion med alla medverkande politiker – Varför kulturpolitik?
Moderatorer: David Karlsson, Segal Mohamed och Lotta Lekvall


Politiker som medverkar under dagen:

Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Gunilla Carlsson (S), vice ordförande Riksdagens Kulturutskott
Grith Fjeldmose (V), 1:e vice ordförande Göteborgs kulturnämnd
Olof Lavesson (M), ordförande Riksdagens Kulturutskott
Lars Nordström (L), 1:e vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Håkan Lösnitz (SD), ledamot Västra Götalands regionfullmäktige
Anna Sibinska (MP), ordförande Stadsdelsnämnden Centrum och Regionteater Väst
Mariya Voyvodova (S), ordförande Göteborgs kulturnämnd

Konstnärer/kulturaktörer som medverkar under dagen:

Andrea Edwards, skådespelare Doktor Faustus
Måns Lagerlöf, konstnärlig ledare Riksteatern
Aleksander Motturi, författare och konstnärlig ledare för Clandestino Institut
Frida Röhl, konstnärlig ledare Folkteatern
Wahid Setihesh, skådespelare, manusförfattare för Jihadisten som sattes upp på Göteborgs Stadsteater.
Anna Takanen, teater och - scenkonstchef Kulturhuset Stadsteatern
Kitte Wagner, vd och konstnärlig ledare Malmö Stadsteater
Ragna Wei, regissör, tidigare konstnärlig ledare Borås Stadsteater

Moderatorer:

David Karlsson, idéhistoriker och kulturkritiker
Lotta Lekvall
, vd Folkteatern Göteborg
Segal Mohamed
, poet och aktivist

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär