Fri entré
Konstnärssnack med Caroline Mårtensson, Thomas Laurien & Theo Ågren

Mixed Minds är en mötesplats och ett mingel för konstnärer, kreatörer och kulturarbetare. Kom och diskutera, dras med i samtal, få inspiration och kanske nya kollegor! Tanken är att du ska känna dig extra peppad av kvällen oavsett om du i dag jobbar med scenkonst, film, musik, litteratur, bild eller något helt annat.

Den här gången har vi bjudit in Thomas Laurien och Theo Ågren samt Caroline Mårtensson för att prata om hur deras konstnärliga processer ser ut. Vad driver dem framåt, vad hindrar dem, vilken betydelse har platsen i deras skapande? Och vilken är deras relation till natur och konst? Som publik får vi också se glimtar från pågående och tidigare verk. Samtalet modereras av Cecilia Gelin, konstvetare och processledare på Art Inside Out.


Om Thomas Laurien & Theo Ågren
Thomas Laurien är verksam som designer och forskare, och har en anställning som lektor i design vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Theo Ågren är verksam som konstnär och har en anställning som adjunkt i design med inriktning mot utforskande processer och gestaltning vid HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Centralt för deras arbete är att konstnärligt arbete kan medverka till förändrade och hållbara relationer mellan människor och fler-än-människor.

I projektet Skimmer och härvor i Viskans vatten och marker utgår de specifikt från avrinningsområdet Viskan. Projektet arrangerar föreläsningar, utställningar och workshops där insamlandet av berättelser om människors relationer till Viskan är centralt. Berättelserna ligger till grund för en rad delprojekt där konstnärer, personer med andra bakgrunder och boende i området tillsammans utforskar Viskan. Det är ett långsiktigt projekt initierat och lett av Theo Ågren och Thomas Laurien. www.skimmerochharvor.net

Om Caroline Mårtensson
Konstnären Caroline Mårtensson är baserad i Lund och i Steninge i Halland. Hennes konstnärliga praktik är forskningsbaserad, tvärvetenskaplig och plats- eller situationsbunden och handlar om vårt förhållande till naturen och de spår vi lämnar efter oss. Arbetet berör ofta frågor och kommunikation inom området miljö och klimat och genom konstnärliga metoder och gestaltande prövar hon att överbrygga de psykologiska barriärer som gör att vi som människor distanserar oss från problematiken. Samverkan och utbyten inom naturvetenskapsområdet och med miljöforskare är därför en viktig del av arbetet.

Det senaste året har hon arbetat med en konstnärlig utredning av utvecklingsområdet Södra Möckeln på uppdrag av Älmhults kommun och Statens Konstråd Kunskapsnav offentlig konst. Älmhult expanderar och kommunen önskar knyta centrum närmre sjön Möckeln och göra Älmhult till en sjöstad. Utredningen följer vattnet genom tiderna och knyter samman 1850-talets sjösänkning med framtida förutsättningar i ett förändrat klimat. Intentionen har varit att förstå och synliggöra sambanden mellan människan och hennes omgivning och har speglats mot begrepp som ekologisk läskunnighet och extinction of experience. www.carolinemartensson.se


Ett år som inget annat. Det här året liknar inga andra år. Men teater kommer vi att spela, på delvis förändrade vis. Din trygghet och din upplevelse är av största vikt för oss. Att gå på teater ska vara en positiv upplevelse och det ska kännas trivsamt och tryggt att besöka oss. Folkteatern följer Västra Götalandsregionens direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Vi reglerar därför alla delar av vår verksamhet efter detta. 

Läs mer här om hur du besöker Folkteatern under coronapandemin!  

Om Mixed Minds
Mixed Minds är förutom Konstnärssnack ett labb/kortresidens där utövare från olika konstarter utmanas att krocka sina konstnärskap med andra utifrån en tematik. Labbet vänder sig till professionella konstnärer från alla konstfält, verksamma i Västra Götaland och Halland. 

2020/2021 års tema: Seeing reality and still beeing able to dream, utgår från Agnes Denes konstnärskap. Agnes Denes föddes 1931 i Ungern och växte delvis upp i Sverige, som tonåring flyttade hon med sin familj till USA där hon sedan dess levt och verkat som konstnär. Agnes Denes anses vara en pionjär inom den konceptuella konsten och området ”environmental art”. www.agnesdenesstudio.com

Bakgrund
Mixed Minds startades initialt av Kultur i Väst 2013 (nu Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen) som ett projekt där kvinnor från olika konstformer fick testa kameran som konstnärligt verktyg. Konceptet har sedan utvecklats till ett konstnärligt labb där medverkande konstnärer arbetar utifrån en tematik. Ingen konstform är mer central än någon annan och Mixed Minds välkomnar nu sökande från alla kön.

2018 inleddes samarbetet mellan Art Inside Out/Kultur i Halland och Kultur i Väst och den form som Mixed Minds nu genomförs i gjordes då i relation till Bergmanåret och nio kvinnliga utövare arbetade tillsammans i ett labb från april till november med en intensiv workshop under Bergmanveckan på Fårö. Resultatet blev att en rad nya samarbeten inleddes bland de deltagande konstnärerna, som exempel kan nämnas föreställningen Ingeborgs manifest som uruppfödes på Teater Trixter i Göteborg i mars 2020. Också 2019 års mixed Minds med tema Odling som störning genererade samarbeten som fortsatt efter Mixed Minds aktiva fas.

På Folkteatern har det tidigare hållit Mixed Minds konstnärssnack med Åsa Jungnelius, Malin Lindmark Vrijman, Andrea Östlund, Eric Magassa, Niki Tsappos, Fanni Metelius, Peter Apelgren, Frida Röhl, Amanda Werne och Johannes Nyholm.


Mixed Minds arrangeras i samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, Art Inside Out, Region Hallands institution för konstnärliga residens och Folkteatern, med stöd av Kulturrådet.

 

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär