av scenkonstkollektivet mold
En koreograferad promenad i staden.

 

                                   Du kan pröva din kärlek på staden.

love walks är en koreograferad promenad utomhus i staden. Vi guidas genom inre rum och rum för möte med andra. I specifika situationer kring kärlek undersöker vi tillsammans vad kärlek kan vara och hur det kan uppstå kärlek. I föreställningen ges utrymme att reflektera kring vad kärlek är och handlingar för att utöva kärlek prövas.

Du kommer vandra i grupp genom staden.
Du kommer möta andra kroppar i rörelse.

Dokumentärt material ligger som grund i texter och bild och blandas med rörelseinstruktioner och poetiska reflektioner. I föreställningen projiceras ansikten på olika platser i staden och på kroppar. Här kan du möta olika former av taktil koreografi där rörelse skapas med både beröring och andra fysiska instruktioner.

Staden består av kroppar och rörelse. 
Det finns vissa vägar en brukar gå, andra som är nya.
Du kommer känna kärlek.
Du kan ge din kärlek till staden.

love walks är ett nytt scenkonstverk av scenkonstkollektivet mold 

mold vill genom föreställningen love walks undersöka våra förhållanden och upplevelser kring kärlek.Det finns många som tänker mycket på kärlek och genom föreställningen vill vi ge ett annat utrymme för reflektion, kunskapsdelning och upplevelser kring kärlek som fenomen.


mold önskar att komma i kontakt med alla deltagare via email för vidare information. Var vänlig hör av dig till biljettkassan om detta av någon anledning inte är möjligt.

mold är ett scenkonstkollektiv under konstnärlig ledning av Johan Rödström, Soledad Howe, Tomas Björkdal och Fredrika Byman Moberg. mold har tidigare skapat föreställningarna DÖDEN (2013), Somna Sov (2014) och mat mata matas (2015). love walks är ett nytt scenkonstverk med premiär utomhus 8:e november 2019. mold arbetar med scenkonst utifrån rumslig gestaltning och koreografisk rörelse. Läs mer om mold

love walks är en scenkonstföreställning skapad av Johan Rödström, Soledad Howe, Fredrika Byman Moberg, Tomas Björkdal, Johanna Larsson, Livia Hiselius, Paolo Zuccotti, Kristian Hallberg och Bonthrop.

Föreställningen produceras av mold i samarbete med Producentbyrån och Folkteatern. Med residensstöd från Riksteatern, Västra Götalandsregionen och Kultur i Väst. Med stöd från Statens Kulturråd, Kulturnämnden Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Foto: Trinidad Carillo

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär