Tema: Kontrollerad extas + ABBA-kväll!

 

Välkommen att fira kulturtidskriften Ord&Bild nr 4 2018. Temat är Kontrollerad extas och det löper genom texterna som en röd tråd. Från Magnus Haglunds inledande essä om ABBA och det svenska 1970-talet, genom Kristina Fjelkestams betraktelse över våldsam extas, Lucas Gottzéns analys av mansrörelsens affektiva politik – "Krisande män och kontrollerad orgasm" – till Jenny Högströms nyskrivna dikter. I numret medverkar också Sarra Anaya, Rebecka Bülow, Uffe Enokson, Helena Fagertun, Hjalmar Falk, Kristofer Folkhammar, Olle Niklasson, Burcu Sahin och Fanny Wendt Höjer.

Hålltider:

19.00 Redaktörerna Ann Ighe och Marit Kapla hälsar välkomna och berättar om numret. Både prenumeration och lösnummer kommer att finnas till salu till specialpris.

19.10 Magnus Haglund berättar om sin essä i numret: "Sprickorna i popmuren. Abba och det svenska 70-talet"

19.45 Jenny Högström läser sina dikter ur numret.

20.00–23.00 ABBA-dj-maraton i baren på Folk. Lista på vilka som spelar publiceras här senare.

 

Numrets omslagsbild och form samt Abba-illustration: Kajsa Bergström Feiff

I 126 år har Tidskriften Ord&Bild varit en röst i samtiden, en plats för konst- kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild. Läs mer här

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär