av Saga Björklund Jönsson och Amanda Elsa Larsson
Vad skulle du säga om alla lyssnade?

EN UNDERSÖKNING // A SHOW // UN LUOGO DI INCONTRO // EIN BLOG // EN RÖRELSE

Allt började med att vi surfade runt på Göteborgs Stadsmissions hemsida för att få inspiration. Vi läste att Göteborgs Stadsmission ska vara en röst i samhället åt de som annars inte hörs. Där fastnade vi, och då kom frågan: If everyone was listening, what would you say? Det är kring denna fråga allting kretsar. Vi samlar in svar på vår blogg och skapar föreställningar av dem.

Vi har gjort Akt 1 och Akt 2. Vi var 130 personer som repeterade, 110 personer på scen i åldrarna 11 till 81 år. 

Detta är bara början.

Följ och var en del av RÖST på: http://rostthemovement.tumblr.com

Alla får vara med *

JOIN THE MOVEMENT

* Öppna drop-in-repetitioner. Schema hittar du på: rostthemovement.tumblr.com

............................................................................

Göteborgs Stadsmission, Folkteatern och Unga Folkteatern utvecklar och utvidgar sitt samarbete kring att skapa ett mänskligare samhälle.

Genom att framför allt skapa teaterföreställningar tillsammans, där ensemblen består av människor med olika livserfarenhet, vill samarbetet mellan Göteborgs Stadsmission, Folkteatern och Unga Folkteatern bidra till att låta nya grupper komma till tals. Genom produktionerna skapas nya möten mellan människor. Möten som annars inte hade uppstått. Styrkan ligger i mångfalden. Istället för att skymma, förkasta och döma utifrån bakgrund och tidigare erfarenheter, tas olikheter till vara. Oberoende av tidigare erfarenheter ska man kunna ingå i verksamheten både på och runt scen. Arbetet syftar till att fler människor ska får ta del och vara en del av teatern.
............................................................................

Röst

by Saga Björklund Jönsson and Amanda Elsa Larsson

If everyone was listening, what would you say?

AN INVESTIGATION // A SHOW // A BLOG // A BIG CREW // A MOVEMENT

Everything started when we were looking at Gothenburg Citymission’s website to get inspiration. We read that the Citymissison has a mission to be a voice [SE= röst] in society for people who nobody listen to otherwise. This is where we stopped and then came the question: ”If everyone was listening, what would you say?” Everything is based on this question. We collect the answers on our blog and then we create shows.

We made part 1 and part 2. We were 130 people on rehearsals, 110 on stage who were between 11 and 81 years old.

This is just the beginning. 

Follow us and be a part of RÖST here: http://rostthemovement.tumblr.com

Everyone is welcome *

JOIN THE MOVEMENT

*Open drop-in rehearsals. Schedule is available at: rostthemovement.tumblr.com

Gothenburg’s Citymission, Folkteatern and Unga Folkteatern are developing and extending their cooperation to create a more humane society. By especially creating theater shows together, where the ensemle consists of people with different life experiences, we want to contribute with letting new groups of people have a chance to be listened. With our shows, we create meetings. Between people who wouldn’t meet otherwise. Diversity is our strenght. Instead of rejecting and judgeing by background and past, we embrace our differences. Independent of previous experiences everyone can join us on stage or around it. Our work aims at bringing more people to be a part of theater.

Teaterprojekt skapar glädje och delaktighet  Läs artikel i Gatljus 

Vinnare av ÅRETS BROTT på Scenkonstgalan 2014

JURYNS MOTIVERING:
"Sedan starten 2010 har vi fått uppleva föreställningar om människor i samhällets utkanter. Under 2013 har detta unika projekt blommat ut och vi har fått se deras alster på en av Göteborgs största scener. Vi har fått uppleva en brännande aktuell klinik och satirisk berusning på en bänk. De ger plats åt dem i marginalen, makt åt de som annars inte har det och en chans åt alla att få sin röst hörd. De gör scenkonsten rikare och världen till en bättre plats. Vi vill ge tegelstenen till Samarbetet mellan Göteborgs Stadsmission, Unga Folkteatern och Folkteatern."

BilagaStorlek
Fil RÖST Akt 1 - Bakom kulisserna0 byte

Produktion

Ett samarbete mellan Folkteatern,
Unga Folkteatern och
Göteborgs Stadsmission

 

Medverkande: Vi vet inte. Vi har inte träffat alla ännu.

Idé / Regi:
Saga Björklund Jönsson
och Amanda Elsa Larsson

 

Foto: Amanda Elsa Larsson, Stina Landahl
och Linnea Björndahl

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär