Samtal i samband med internationell dansfestival för barn och unga

VIKTIG INFORMATION! 
Samtliga av Folkteaterns föreställningar, konserter och andra evenemang t o m 25 mars ställs in med omedelbar verkan med anledning av coronaviruset, covid-19. Vi erbjuder ombokning, presentkort eller återköp. Läs mer här!


STEP är en internationell dansfestival för barn och unga som hålls i Göteborg 19-21 mars 2020. Folkteatern är del i branschprogrammet genom att husera två fördjupande samtal. Programmet riktar sig till alla som på något sätt arbetar med dans, scenkonst eller kultur för barn och unga i stort. Här kan du se hela programmet för STEP. 


Samtal #1 – Torsdag 19 mars kl 13.30–16.00 Foajén - INSTÄLLT!

Om internationalisering genom programläggning och om att skapa ett genuint delägarskap hos publiken.

Gerhard Verfaillie, konstnärlig ledare för Krokusfestivalen i Belgien, pratar om internationalisering och vilka konstnärliga val detta kan innebära för en festival. Paulien Truijen, grundare av och dansare med kompaniet Cie. Woest, pratar om konstnärliga val som sträcker sig bortom målgruppsanpassning med det direkta syftet att skapa delägarskap hos publiken.

Samtalet modereras av Catharina Bergil / Språk: Engelska

Det är fri entré till samtalet, men du behöver registrera dig! 


Samtal #2 – Fredag 20 mars kl 12.00–15.00 Foajén - INSTÄLLT!

Om att ombearbeta för barn utan att urvattna och om den thailändska scenkonstvärlden i relation till den europeiska.

Sue Buckmaster, konstnärlig ledare för Londonbaserade Theatre-Rites, pratar om arbetet med att ombearbeta Akram Khans föreställning Xenos till Chotto Xenos för den yngre publiken. Adjjima Na Patalung, konstnärlig ledare för BICT Fest i Bangkok, pratar om hur det är att producera en samtida scenkonstfestival i Thailand i relation till en europeisk kontext.

Samtalet modereras av Catharina Bergil / Språk: Engelska

Det är fri entré till samtalet, men du behöver registrera dig! 

Presentation av de medverkande:

Gerhard Verfaillie (BE)
Gerhard blev konstnärlig ledare för Krokusfestivalen i Belgien 2003. Festivalen var vid den tidpunkten en årligen återkommande liten regional teaterfestival för barn och unga som han sedan utvecklade till den internationella konstfestival det är idag. Festivalens fokus är på nya konstnärer och verk, och varje år presenteras 35 kompanier och fler än 100 föreställningar. 2015 blev Gerhard chef för ccha – cultuurcentrum Hasselt som är huvudscen för Krokusfestivalen, och blev även konstnärlig ledare för HET LAB, som är en residensplats för konst för barn och unga.

Med utgångspunkt i arbetet med Krokusfestivalen i Hasselt, Belgien ska Gerhard prata om de val som en internationell konstfestival för barn och unga måste göra för att vara internationellt relevanta. Hur går tankarna kring programläggning av föreställningar, konstinstallationer och festivalens branschprogram? Vilka eventuella konstnärliga avgränsningar avgör hur programmet ser ut?

Paulien Truijen (NL)
Paulien är en av grundarna av Nederländska/Belgiska kompaniet Cie. Woest som i huvudsak skapar platsspecifika föreställningar. Hon utexaminerades från Amsterdam School Of Arts 2007. Sedan dess har hon arbetet inom ett brett spektrum av föreställningar inom film, opera, platsspecifikt, street och teater. Utöver arbetet med Cie. Woest har hon turnerat med Erik Kaiel / Arch8 i föreställningar som Murikamification och Tetris som vann en IPAY Victor Award 2016. Vid sidan av att medverka i föreställningar och att arbeta med olika delar av Cie. Woest undervisar hon i dansteater-workshops och klasser för barn och unga.

Woest utforskar skapandeprocesser i det offentliga rummet, både med och för ungdomar och vuxna, som publik och som medverkande. Vad innebär det egentligen att skapa för en specifik målgrupp? Och bör vi verkligen besluta i förväg vem våra föreställningar är bäst lämpade för? Paulien berättar om hur de, genom att skapa utanför det traditionella teaterrummet, bygger ett ägandeskap för både den yngre och den vuxna publiken.

Sue Buckmaster (GB)
Sue är konstnärlig ledare för Londonbaserade Theatre-Rites. Hon är också en dockteaterexpert och fjärde generationens teatermakare. Sedan 1996 har hon regisserat 12 platsspecifika produktioner och 15 teaterproduktioner för Theatre-Rites. Hon har arbetat med kompanier som National Theatre och Royal Shakespeare Company. Efter arbetet med den enormt framgångsrika Chotto Desh, som Sue regisserade för Akram Khan Company 2015, har hon nu även regisserat Chotto Xenos för en familjepublik. Som ett erkännande av hennes inspirerande ledarskap inom teaterregi och dockteater belönades hon 2018 med en hedersdoktorstitel vid University of Essex.

Med utgångspunkt i omarbetningarna av Akram Khans föreställningar Desh och Xenos till Chotto Desh och Chotto Xenos pratar Sue om hur hon tar sig an att skapa och att omarbeta föreställningar för barn och unga. Hon kommer också att prata om hur hon skapar verk med sitt kompani Theatre-Rites utifrån mindre barnvänliga ämnen som flyktingar, bankkrisen och neurovetenskap. 

Adjjima Na Patalung (TH)
Adjjima arbetar som teaterdirektör, kurator och producent. Med andra ord en typisk kulturarbetare från Thailand, som har många olika hattar. Hennes nuvarande roller innebär att hon är festivalchef för BICT Fest och konstnärlig ledare för Arts on Location, som är en organisation för kreativ utveckling. Hon har sin bakgrund inom bildkonst, hantverk och de fria konsterna. Sedan 2006 har hon delat sin tid mellan att bo i Bangkok och London. Hennes ambition är att använda de erfarenheter hon gjort till att skapa större medvetenhet inom den offentliga sektorn i Thailand vad gäller vinsterna med konst för människor i alla åldrar.

Samtida scenkonst från Thailand är till stora delar okänd i Europa. I ännu högre grad när det kommer till scenkonst för barn och unga. Men i Sydostasien anses den Thailändska samtida scenkonstscenen vara en av de mest aktiva. Adjjima delar med sig av perspektiv kring hur det är att producera en internationell festival för samtida scenkonst för den unga publiken i Thailand, satt i relation till hennes erfarenheter av att arbeta i en europeisk kontext. 

Catharina Bergil (SE)
”Jag arbetar som enhetschef för scenutbildningarna på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Här har jag privilegiet att följa studenternas utveckling på nära håll, och ta del av aktuell scenkonstnärlig forskning. Jag undervisar i ämnet Teater och samhälle, där vi diskuterar samtidens scenkonst bl.a. utifrån begrepp som relevans, kulturpolitik och publikmöten. Under många år arbetade jag som programchef på Världskulturmuseet när det var helt nytt – också där med aktuella samtidsfrågor i fokus. Jag har sedan flera år tillbaka även varit knuten till Göteborgs dans- & teaterfestival. Därför ska det bli otroligt spännande att få ta del av det spetsiga Step-programmet, och få leda samtal med spännande scenkonstnärer från olika håll i världen.”

Catharina Bergil modererar samtalen under alla tre branschdagarna.

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär