Föresläsningsserie med Glänta och Folkteatern

Tidskriften Glänta gästade under våren 2016 Folkteatern med tre föreläsningar om migration. Tillsammans med Leila Brännström, Agri Ismail och Peo Hansen zoomade vi ut från staten, via unionen, till världen.

...............................................

Den svenska rasismens hjärta:
ras och etnicitet i efterkrigstidens Sverige  

Med Leila Brännström

Slutade verkligen begreppet ras att användas i Sverige efter andra världskriget? Med utgångspunkt i olika offentliga dokument kartlägger Leila Brännström vad som egentligen hänt med rasbegreppet under denna period. Vad säger dess förskjutningar och förvandlingar om hur vi förstår oss själva och varandra?
Leila Brännström är forskare och lärare i rättsvetenskap vid Lunds universitet.

Torsdag 14 januari kl 18:30, Vita scenen Fri entré

...............................................

Nationalstatens spillror i den globala migrationens tid  

Med Agri Ismail

2013 var Irak ett av de länder dit flest svenskar emigrerade. Nu flyr återigen många kurder till Sverige, denna gång undan IS härjningar. Agri Ismail rör sig genom en historia av ouppfyllda drömmar och diskuterar konstgjorda gränser, den globala migrationens konsekvenser och omöjligheten i att åka hem igen.

Agri Ismail delar sin tid mellan Sverige och irakiska Kurdistan och skriver bl a för al-Jazeera, Chimurenga och The White Review.

Torsdag 11 februari kl 19:30, Foajén Fri entré

...............................................

EU:s migrationskriser  

Med Peo Hansen

På senare år har migrationskriserna avlöst varandra i Europa, däribland den akuta situationen för EU-migranter och för ett allt större antal flyktingar. Men hur förklaras dessa kriser och i vilken utsträckning kan de förstås som sammankopplade?

Peo Hansen är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och har länge forskat om EU:s migrationspolitik.

Torsdag 10 mars kl 18:30, Vita scenen Fri entré

........................................ 

Glänta är en tidskrift som, sedan 1993, kommer ut med fyra nummer per år och rör sig i gränslandet mellan filosofi, litteratur, konst, politik, historia mm. Med oregelbundna mellanrum arrangerar Glänta dessutom filosofibarer, fester och annat. Redaktionen ligger i Göteborg.

Produktion

Glänta gav under 2014
ut tre
stora nummer
om migration.
Läs mer
på glanta.org/migration

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär