Fri entré
Nya internationella verk får premiär i vår på Fjärde Scenen på Folkteatern

 

För att förhindra smittspridningen av covid-19 har många teatrar och andra offentliga verksamheter stängt och tvingats att ställa in sin publika verksamhet. Men i tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. Resultatet kommer att presenteras på Folkteaterns digitala plattform Fjärde Scenen.

​   - Vi kan inte just nu spela på våra scener, men vi kan fortfarande göra teater. Jag vill bryta rädslan och apatin som uppstår när hela världen är satt i kris. Teatern har aldrig varit viktigare. Genom att skapa ett projekt som ger röst åt internationella konstnärer med förmåga att spegla vad som händer och sker runt omkring dem, kan vi kanske få fler perspektiv i den här situationen, säger Frida Röhl, konstnärlig ledare på Folkteatern.

Att teatern upprätthåller sitt mandat att i konstens form skildra omvärlden är extra viktigt i kristider. Urgent Drama vill påvisa att teatern är en offensiv plats även i tider av nedstängda offentliga miljöer och isolering. Materialinhämtandet har börjat och Folkteatern kommer inom kort kunna offentliggöra namnen på samtliga medverkande.

Dramatikerna Alejandro Leiva Wenger från Sverige, Andrew Sheridan från Storbritannien, Alfian bin Sa'at från Singapore och Maja Zade från Tyskland, Rafael Spregelburd från Argentina, Simona Semenič från Slovenien, Jón Atli Jónasson från Island och Pipsa Lonka från Finland är klara att medverka. Folkteatern inväntar svar från dramatiker i Kina, Spanien, Italien, Danmark, Schweiz, Frankrike, Italien, USA, Palestina, Libanon, Egypten. Kontakter är även tagna med dramatiker i Ryssland, Polen och Sydafrika. 


Fjärde Scenen är Folkteaterns digitala scen som experimenterar med konstfilm, scenkonst, teater, ljudkonst och performance. Läs mer om Fjärde Scenen!


Folkteatern gör coronadramatik i expressfart  Dagens Nyheter 200319

Sänder nyskriven teater i virusets spår  Aftonbladet 200323

Intervju med Frida Röhl om Urgent Drama  SR P4 Göteborg 200324 
(ca 40 min in i programmet) 

Urgent Drama 

- a series of digital scenes that reflect the state of the world right now

In order to prevent the spread of the covid-19 infection, many theaters and other public activities have closed and have been forced to suspend their public operations. But in times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. The result will be presented on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen.

- We can't perform on our stages right now, but we can still create theater. I want to break the fear and apathy that arises when the whole world is in crisis. Theater has never been more important. By creating a project that gives voice to international artists with the ability to reflect what is happening around them, we may be able to gain more perspectives in this situation, says Frida Röhl, artistic director at Folkteatern.

That theater maintains its mandate to portray the outside world is especially important in times of crisis. ”Urgent Drama” wants to prove that the theater is an offensive place even in times of closed public environments and isolation. The material collection has begun and Folkteatern will soon be able to publish the names of all participants.

Vi på scenen

Amed Bozan
Skådespelare
Läs mer
Andrea Edwards
Skådespelare
Läs mer
Nina Haber
Skådespelare
Läs mer
Sanna Hultman
Skådespelare
Läs mer
Benjamin Moliner
Skådespelare
Läs mer
Lena B Nilsson
Skådespelare
Läs mer
Sara Shirpey
Skådespelare
Läs mer
Jonas Sjöqvist
Skådespelare
Läs mer
Sara Wikström
Skådespelare
Läs mer
Emma Österlöf
Skådespelare
Läs mer

Produktion

Idé och regi: Frida Röhl
​Av: Alejandro Leiva Wenger, Andrew Sheridan, Alfian bin Sa'at, Maja Zade, Rafael Spregelburd, Simona Semenič, Jón Atli Jónasson, Pipsa Lonka med flera.
Medverkande: Amed Bozan, Andrea Edwards, Nina Haber, Sanna Hultman, Benjamin Moliner, Lena B Nilsson, Sara Shirpey, Jonas Sjöqvist, Sara Wikström, Emma Österlöf.
Dramaturg: Magnus Lindman, Alejandro Leiva Wenger och Lucia Cajchanova
Film: Ludde Falk
​Musik och ljud: Joachim Nordwall

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär