Folkteatern sörjer kollegan Roland Janson

Folkteatern sörjer kollegan Roland Janson, folkkär skådespelare och dramatiker. Våra varmaste tankar är med hans familj och närmaste. Roland Janson blev 80 år.

Frida Röhl säger till GP: "han har betytt oerhört mycket för Folkteatern. Han var en jättekraft och en stor personlighet."

Hur skulle du vilja beskriva det tomrum han nu lämnar efter sig?
– Egentligen är det mer en rörelse som han, och många med honom i den tidsperioden, satte igång: frågor om vilka det är som sitter i publiken, vilka som egentligen avses med "folk" i Folkteatern, vilka vi ska spela teater för och vem som äger teaterrummet. Det är frågor vi fortfarande brottas med varje dag.

Frida Röhl tar också upp Roland Jansons vilja att lyfta fram den lilla människan på scenen. 
– Han ville gestalta vanliga människor, hellre än kungar och drottningar, och det låg en oerhörd konstnärlig vision i detta.

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär