Maja Zade

Dramatiker (Tyskland)

Maja Zade växte upp i Tyskland och Sverige. Hon har arbetat som dramaturg på Schaubühne i Berlin sedan 1999. Maja Zade har studerat engelsk litteratur vid London University och Queen’s University i Canada, och teaterproduktion vid Royal Academy of Dramatic Art i London. Mellan 1997 och 1999 var hon engagerad som docent vid Royal Court Theatre i London. Hon står bakom ett antal översättningar till tyska av dramatiker som Lars von Trier och Caryl Churchill och engelska översättningar (från tyska och svenska) av Marius von Mayenburg, Lars Norén och Falk Richter. Våren 2019 hade två av hennes pjäser premiär på Schaubühne: Status quo i regi av Marius von Mayenburg och Abgrund i regi av Thomas Ostermeier.

Våren 2020 är Maja Zade aktuell på Folkteatern i Urgent Drama.

Maja Zade om sin scen "Ensam" till Urgent Drama: 

"'Ensam i bräcklig farkost' av Erik Gustaf Geijer var min favoritdikt när jag var tonåring. Och nu, äntligen, kan jag komma tillbaka till den …"


Maja Zade was raised in Germany and Sweden. She’s been a dramaturg at the Schaubühne Berlin since 1999. She studied English Literature at the London University and the Queen’s University in Canada, and theatre production at the Royal Academy of Dramatic Art in London. From 1997 to1999 she was Senior Reader at the Royal Court Theatre in London. She has done a number of translations into German by dramatists such as Lars von Trier and Caryl Churchill and English translations (from German and Swedish) by Marius von Mayenburg, Lars Norén and Falk Richter. In the spring of 2019, two of her pieces premiered at Schaubühne: Status quo directed by Marius von Mayenburg and Abgrund directed by Thomas Ostermeier.

In the spring of 2020, Maja Zade is participating at Folkteatern with Urgent Drama.

Maja Zade about her scene "Alone" for Urgent Drama: 

"'Alone in Fragile Vehicle' by Erik Gustaf Geijer was my favorite poem when I was a teenager. And now, finally, I can come back to it ... "

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär