Jón Atli Jónasson

Dramatiker (Island)

Jón Atli Jónasson är Islands kanske mest intressanta och kontroversiella dramatiker och manusförfattare. Han är en av grundarna av Mind Group, en europeisk förening för experimentell teater. Jón Atli Jónasson debuterade 2001 med novellsamlingen A Broken Beat, men har sedan dess främst ägnat sig åt att skriva för teaterscen, film och tv. 2003 hade Jón Atli Jónasson ett internationellt residens på Royal Court Theatre i London. Hans pjäser har satts upp i flera europeiska länder, exempelvis Democrazy (Camp-X Theatre, Köpenhamn), Djúpið (Schaubühne, Berlin), Ghosttrain (Reykjavik City Theatre) och Rambo 7 (National Theatre ofIceland). Ett urval av Jón Atli Jónassons verkför tv och film: The Deep, East of the Mountain och Arctic Circle.  

Våren 2020 är Jón Atli Jónasson aktuell på Folkteatern i Urgent Drama.

Jón Atli Jónasson om sin scen "Berget" till Urgent Drama:

"Min inspiration kommer från att läsa (för miljonte gången) en underbar roman av David Markson som heter "Reader's Block". Den består i grund och botten av fragment som bara delvis hänger ihop och bildar en berättelse. Den är också fylld av anekdoter om konstnärer och fakta om deras liv. Från självmord till galenskap till favorithobbys. Det finns en anda i den boken som verkar passa perfekt med de konstiga tider vi lever i."


Jón Atli Jónasson is perhaps Iceland's most interesting and controversial playwright and screenwriter. He is one of the founders of Mind Group, a European experimental theater association. Jón Atli Jónasson debuted in 2001 with the short story collection A Broken Beat, but since then he has mainly devoted himself to writing for theater, film and television. In 2003, Jón Atli Jónasson had an international residence at the Royal Court Theater in London. His plays have been staged in several European countries, such as Democrazy (Camp-X Theater, Copenhagen), Djúpið (Schaubühne, Berlin), Ghost train (Reykjavik City Theater) and Rambo 7 (National Theater of Iceland). A selection of Jón Atli Jónasson's works for television and film: The Deep, East of the Mountain and Arctic Circle.

In the spring of 2020, Jón Atli Jónasson is participating at Folkteatern with Urgent Drama.

Jón Atli Jónasson about his scene "The Mountain" for Urgent Drama:

"My inspiration comes from reading (for the millionth time) a wonderful novel by David Markson called "Reader’s Block". It’s basically made up of fragments that just barely hang together to form a narrative. It’s also filled with anecdotes about artists and facts about their lives. From suicides to madness to favorite hobbies. There is a spirit in that book that seems to fit perfectly with the strange times we are living in."

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär