Rafael Spregelburd

Dramatiker (Argentina)

Rafael Spregelburd är en argentinsk dramatiker, regissör och skådespelare; en av de mest inflytelserika i den postmilitära generationen. Han är en stark representant för argentinsk samtidsteater. Han studerade skådespeleri för Ricardo Bartis och dramatik för Mauricio Kartun på universitetet i Buenos Aires. Rafael Spregelburd har skrivit en mängd pjäser, till exempel: La estupidez, La tiniebla, Spam, La paranoia, Todo, Apátrida, Philip Seymour Hofmann por ejemplo, La terquedad och Bizarra.

Rafael Spregelburd har mottagit en mängd priser i Argentina och omvärlden, bland dessa: prestigefulla spanska Tirso de Molina-priset, italienska Ubu-priset, kubanska Casa de las Américas-priset och argentinska Premio Konex. Han skriver regelbundet för Schaubühne Berlin, Deutsches Schauspielhaus i Hamburg, Residenztheater München, Comédie de Caen, Théâtre de Liège. Hans pjäser har satts upp i bland annat Tyskland, Italien, Schweiz, Belgien, Spanien och Frankrike.

Rafael Spregelburd är även produktiv som bearbetare och översättare av andras verk, däribland Harold Pinter, Steven Berkoff, Mark Ravenhill, Martin Crimp, Wallace Shawn och Sarah Kane. Som filmskådespelare har Rafael Spregelburd bland annat synts i El hombre de al lado, Abzurdah, Zama och El Crítico. Han undervisar även i skådespeleri och dramatik på universitet världen över.

Våren 2020 är Rafael Spregelburd aktuell på Folkteatern i Urgent Drama.

Rafael Spregelburd om sin scen ”Farväl till Midgård” till Urgent Drama:

”Kanske är vi inte här för alltid. Det är kanske därför, eftersom våra grottor inte helt är våra egna, eller för att tiden rinner ut - kanske - måste något förändras fundamentalt. Vad skulle hända om den förändringen (som i sig är mycket svår) tog formen av ett utbyte (vilket är mycket lättare)? Helst skulle några andra ta över, utan att vi försvinner helt. Alla generationer har alltid känt sig skyldiga för den situation de skapat för sina barn.

Här är en moraliserande parodi, som en ’Auto sacramental’ av den illaluktande medeltiden, så att vi – när vi återvänder från denna resa – är något bättre. Eller åtminstone definitivt ändrade allt detta.”


Rafael Spregelburd is an Argentine playwright, director and actor; one of the most influential of the post-military dictatorship generation. He is an important representative of contemporary Argentine theater. He studied acting with Ricardo Bartis and drama with Mauricio Kartun at the University of Buenos Aires. Rafael Spregelburd has written a large number of plays, for example: La estupidez, La tiniebla, Spam, La paranoia, Todo, Apátrida, Philip Seymour Hofmann por ejemplo, La terquedad and Bizarra.

He has received several awards, domestic as well as international ones, including prestigious Spanish Tirso de Molina Award, Italian Ubu Award, Cuban Casa de las Américas Prize and Argentinian Premio Nacional. He writes regularly for Schaubühne Berlin, Deutsches Schauspielhaus in Hamburg, Residenztheater München, Comédie de Caen, Théâtre de Liège. His plays have been performed in Germany, Italy, Switzerland, Belgium, Spain, and France, for example.

Rafael Spregelburd is also a productive adaptor and translator of works by others, such as Harold Pinter, Steven Berkoff, Mark Ravenhill, Martin Crimp, Wallace Shawn, and Sarah Kane. As a film actor, Rafael Spregelburd has appeared in El hombre de al lado, Abzurdah, Zama and El Crítico, among others. He also teaches acting and drama at universities around the world.

In the spring of 2020, Rafael Spregelburd is participating at Folkteatern with Urgent Drama.

Rafael Spregelburd about his scene “Leaving Midgard” for Urgent Drama:

”Maybe we’re not here forever. Perhaps that’s why, because our caves are not totally our own, or because time is running out – perhaps – something must change fundamentally. What would happen if that change (which is very difficult in itself) took the form of an exchange (which is much easier)? Ideally, others would take over, but not for us to disappear entirely. All generations have always felt guilty for the situation they have created for their children.

Here lies a moralizing parody, like an ’Auto sacramental’ of the stinking medievals, so that – when we return from this trip – we are somewhat better. Or at least changed all of this definitely.”

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär