Maya Zbib

Dramatiker (Libanon/Lebanon)

Maya Zbib är teaterregissör, scenkonstnär, dramatiker samt medgrundare och en av de konstnärliga ledarna för Zoukak Theatre Company och Zoukak Studio i Beirut. Hennes arbete är processorienterat och bygger på kollektivt insamlande. Tillsammans lyfter man frågor för att försöka utmana Libanons status quo-situation gällande genus och sexualitet, religion och makt, historia och våld. Maya Zbibs verk har satts upp i Mellanöstern, Europa, USA, norra och östra Centralafrika, Sydamerika och södra Asien. Hon har undervisat i teater både lokalt och internationellt, i både akademiska och icke-akademiska sammanhang. Hon har haft uppdrag för bland andra New York University Abu Dhabis Performing Arts Centre, The University of Houston, Williams College, Krefeld/Mönchengladbach City Theaters, Schwindelfrei Festival, LIFT Festival och The Royal Court Theatre.

Maya Zbib är alumn från Chevening/KRSF (2007) och Cultural Leadership International (2010), medlem i ISPA (2010), Peter Sellars protegé inom Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (2011), nominerad till final i Gilder/Coigney International Theatre Award (2014 och 2019) samt har skrivit för World Theatre Day (2018). Zoukak har mottagit Ibsen-stipendium, Anna Lindh Foundations Euro-Med Dialogue Award för social motståndskraft och kreativitet (2014), Preamium Imperiale Grant for Young Artists - Japan Arts Association (2017), Chirac Foundation Award of Culture for Peace (2017) och Ellen Stewart International Award (2018).

Våren 2020 är Maya Zbib aktuell på Folkteatern i Urgent Drama.

Maya Zbib om sin scen ”I säkerhet” till Urgent Drama:

”Den senaste tiden har jag tänkt mycket på hur människor knyter an till varandra och hur de bestämmer sig för att hållas åtskilda. I det senaste projektet som jag regisserade och samskrev, "The Love Project", ville jag ifrågasätta idén om kärlek; som ett alibi för att anknyta till främlingar och som en flykt från vår oundvikliga ensamhet i en världsordning som uppmuntrar individualism och segregation. De nuvarande restriktionerna med inskränkningar och social distansering gör dessa frågor ännu mer angelägna. Jag lät min korta pjäs "Safe" utspelas i det nära förflutna och avslutade den med en projektion av en nära framtid, som ett sätt att reflektera över vad som förändras och vad som fortfarande är värdefullt.”


Maya Zbib is a theatre director, performer, writer and co-founder and co-artistic director of Zoukak Theatre Company and Zoukak Studio, Beirut. Her work is process-oriented and is created in cycles of collective research, raising questions that aim to challenge the status quo in Lebanon; dealing with gender and sexuality, religion and power, history and violence. Her work has been shown in the Middle East, Europe, the United States, north and east-central Africa, South America and South Asia. She has taught theatre locally and internationally in academic and non-academic contexts. She’s been commissioned to create work for NYUAD’s Performing Arts Centre, the University of Houston, Williams College, Krefeld/Monchengladbach City Theaters, Schwindelfrei Festival, LIFT Festival and The Royal Court Theatre, among others.

Maya Zbib is a Chevening/KRSF Alumna (2007), a Cultural Leadership International Alumna (2010), a fellow of ISPA (2010), protégée of Peter Sellars - Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative (2011), finalist nominee at Gilder/Coigney International Theatre Award (2014 and 2019) and message author for World Theatre Day (2018). Zoukak received the Ibsen Scholarship Award (2012), the Anna Lindh Foundation’s Euro-Med Dialogue Award for social resilience and creativity (2014), the Preamium Imperiale Grant for Young Artists - Japan Arts Association (2017), the Chirac Foundation Award of Culture for Peace (2017) and the Ellen Stewart International Award (2018).

In the spring of 2020, Maya Zbib is participating at Folkteatern with Urgent Drama.

Maya Zbib about her scene "Safe" for Urgent Drama:

“Recently, I’ve been thinking a lot about how people connect to each other and how they decide to stay apart. In the last project I directed and co-wrote, "The Love Project", I wanted to question the idea of love, as an alibi for connecting to strangers, as an escape from our inevitable loneliness in a world order that encourages individualism and segregation. Within the current restrictions of social distancing and confinement, these questions become even more urgent. I set this short play "Safe", in the near past, and ended it with a projection towards a near future, as a means to reflect on what is changing and what is still valuable.”

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär