Valentina Diana

Dramatiker (Italien)

Valentina Diana, född i Turin 1968, tog examen i skådespeleri vid Paolo Grassi School of Dramatic Arts 1997 och arbetade i många år som skådespelerska med framstående regissörer som Marco Baliani, Isabelle Pousseur, Elio De Capitani, Renato Gabrielli, Giorgio Barberio Corsetti, Francois Kahn, Alfonso Santagata, Gabriele Vacis, Denise Marleau och Thierry Salmon.

Sedan 2001 har hon ägnat sig åt att skriva. 2008 grundade hon, tillsammans med Lorenzo Fontana, Compagnia 15 Febbraio, som skapade flera produktioner, några av dem i samarbete med Berlinbaserade filmregissören Claudia Hamm och andra med franska teatrar.

Sedan 2012 har Valentina Diana i allt högre grad engagerat sig i teaterdramatik och prosa. Hon arbetar nära Compagnia Principio Attivo Teatro, som författare och dramaturg. Hon har skrivit pjäser som Fratelli (regi Lorenzo Fontana, med Andrea Collavino och Beatrice Schiros, Sistema Teatro Torino), Ricordati di ricordare cosa? (National Award for Playwriting 2009 “Il centro del discorso”), La bicicletta rossa (Eolo Awards 2013 for Playwriting), Senza Voce - Storia di Ciccilla briganta (regi Silvia Lodi, Principio Attivo Teatro, Lecce), La palestra della felicità (Cue Press, under ledning av Elena Russo Arman, Teatro dell'Elfo i Milano), Opera Nazionale Combattenti presenta i Giganti della montagna atto III (regi Giuseppe Semerararo, Compagnia Principio Attivo, Lecce), L'eternità dolcissima di Renato Cane (regi Vinicio Marchioni, Teatro Brancaccino i Rom och Teatro dell'Elfo i Milano) och Dimmi, su cosa giuri. Valentina Dianahar även skrivit romanerna Smamma och Mariti o Le imperfezioni di Gi.

Våren 2020 är Valentina Diana aktuell på Folkteatern i Urgent Drama.

Valentina Diana om sin scen ”Vingar” till Urgent Drama:

”Verket föddes ur idén att kombinera en personlig dimension, en omedveten besatthet kopplad till ett inre tillstånd (rädslan att vara utan botemedel och skydd) med en situation med en aldrig tidigare skådad social kompetens (den virtuella middagen). Här överlappar kommunikation och tankeutbyten varandra, genererar en rörelse, en fluktuation mellan det omedvetna och det kollektiva och det individuellt imaginära. Mellan drivkraften att hålla fast vid varandra, försöka rädda sig med ord och att simulera gemytlighet (vilket blir en ritual) och villkoret för isolering och ensamhet som man arrogant påtvingas av en objektiv verklighet.”


Born in Turin in 1968, Valentina Diana graduated in Acting at the Paolo Grassi School of Dramatic Arts in 1997 and worked for many years as an actress with important directors as Marco Baliani, Isabelle Pousseur, Elio De Capitani, Renato Gabrielli, Giorgio Barberio Corsetti, Francois Kahn, Alfonso Santagata, Gabriele Vacis, Denise Marleau and Thierry Salmon.

Since 2001 she has dedicated herself to playwriting. In 2008, she founded, together with Lorenzo Fontana, Compagnia 15 Febbraio, that gave light to several productions, some of them in collaboration with Berlin film director Claudia Hamm and others with French theaters.

Since 2012, Valentina Diana has been increasingly involved in theatrical writing and prose. She works closely with Compagnia Principio Attivo Teatro based in Lecce, as an author and dramaturg. Among her plays we find Fratelli (director Lorenzo Fontana, with Andrea Collavino and Beatrice Schiros, producted by Sistema Teatro Torino), Ricordati di ricordare cosa? (National Award for Playwriting 2009 “Il centro del discorso”), La bicicletta rossa (Eolo Awards 2013 for Playwriting), Senza Voce – Storia di Ciccilla briganta (director Silvia Lodi, Principio Attivo Teatro, Lecce), La palestra della felicità (Cue Press, director Elena Russo Arman, Teatro dell’Elfo in Milan), Opera Nazionale Combattenti presenta i Giganti della montagna atto III (director Giuseppe Semerararo, Compagnia Principio Attivo, Lecce), L’eternità dolcissima di Renato Cane (director Vinicio Marchioni, Teatro Brancaccino in Rome and Teatro dell’Elfo in Milan) and Dimmi, su cosa giuri. Valentina Dianaalso wrote the novels Smamma and Mariti o Le imperfezioni di Gi.

In the spring of 2020, Valentina Diana is participating at Folkteatern with Urgent Drama.

Valentina Dianaabout her piece “Wings” for Urgent Drama:

“The piece was born from the idea of combining a personal dimension, an unconscious obsession linked to an inner state (the fear of an event without remedy, without protection) with a situation of unprecedented sociality (the virtual dinner). Here the communication and exchanges of thoughts overlap, generating a movement, a fluctuation, between the unconscious and the collective and individual imaginary. Between the drive to hold on to each other, to try to save oneself with words and the simulation of the convivial (which becomes a ritual) and the condition of isolation and solitude imposed, of arrogance, by objective reality.”

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär