Guy Régis Jr.

Dramatiker (Haiti)

Guy Régis Jr. föddes 1974 i Haiti. Han är dramatiker, romanförfattare, poet, regissör, skådespelare och videoproducent. 2001 grundade han Nous Théâtre, en verksamhet för politisk och experimentell fysisk teater. Han var tidigare chef för teatersektionen vid National School of the Arts i Port-au-Prince, Haiti, och är nu ledare för Festival 4 Chemins, som främjar utvecklingen av scenkonst i Haiti.

Han har skrivit pjäser som: Le Père, Reconstruction(s) och Deux Tontons Macoutes postés devant une tombe. Hans pjäser har spelats i Karibien, Togo, Kongo, Festival des francophonies in Limousin och Festival d'Avignon i Frankrike, i Belgien, Ungern, Italien, Brasilien och USA. Han driver skriv- och teaterverkstäder runt om i världen, bland annat Liège, Kongo och Washington. Guy Régis Jr. har mottagit ett flertal utmärkelser, däribland ETC Beaumarchais Award och Jean Brierre Awards. Guy Régis Jr. har även översatt bland annat Albert Camus, Maurice Maeterlinck och Marcel Proust till kreol.

Våren 2020 är Guy Régis Jr. aktuell på Folkteatern i Urgent Drama.

Guy Régis Jr. om sin scen ”Mor och son, instängda” till Urgent Drama:

”Min inspiration kommer från att tänka på hur frätande det kan vara att vara inlåst. Om den morbida sanningen som plötsligt framträder starkare mellan människor. Om tonåringar som måste uthärda sina förälders enfald och vice versa. Om kvinnor som tvingas drabbas av sina mans slag. För att parodiera Shakespeare: Det är alltid något ruttet i varje rike, i varje mänskligt samhälle.”


Guy Régis Jr. was born 1974 in Haiti. He is a playwright, novelist, poet, director, actor and video maker. In 2001 he founded Nous Théâtre, a company for political and experimental physical theatre. After being head of the Theater Studies Department of the National School of Arts in Port-au-Prince, Haiti, he is now the director of the Festival 4 Chemins, developing performing arts in Haiti.

He has written plays such as: Le Père, Reconstruction(s) and Deux Tontons Macoutes postés devant une tombe. His plays have been staged in the Caribbean, Togo, Kongo, Festival des francophonies in Limousin and Festival d'Avignon in France, in Belgium, Hungary, Italy, Brasil and the US. He runs writing and theater workshops around the globe, for example in Liège, Kongo and Washington. Guy Régis Jr. has received several awards, including the ETC Beaumarchais Award och Jean Brierre Award. Guy Régis Jr. has also translated Albert Camus, Maurice Maeterlinck och Marcel Proust into Creole.

In the spring of 2020, Guy Régis Jr. is participating at Folkteatern with Urgent Drama.

Guy Régis Jr. about his piece ”Mother and son, confined” for Urgent Drama:

“My inspiration comes from thinking about the causticity created by this locking up. About the morbid truth that suddenly appears more strongly among human beings. About teenagers who must endure their parents’ silliness and vice versa. About women who has to suffer their husbands’ blows. As if, parodying Shakespeare: There is always something stinking in any kingdom, in any human community.”

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär