Hoppa till huvudinnehåll
Massamba Guèye

Massamba Guèye

Dramatiker (Senegal)

Massamba Guèye, "La Bouche de l'Afrique", är storyteller, författare, dramatiker och poet. Han har lett skolteatergrupper, forskat på "Afrikanska och fransktalande studier" vid Cheikh Anta Diop University i Dakar, varit ledare för National Theatre Company Daniel Sorano i Dakar och han är även fransklärare. Massamba Guèye är konstnärlig rådgivare för The Organization of La Francophonie (OIF) på The International Commission for French-Speaking Theater (CITF).

Han är även programledare och producerar radioprogrammet "Tales and Legends" på franska/wolof. På senegalesisk TV ger han en språkkurs med Youssou N'Dour. Sedan 1986 har Massamba Guèye forskat på rikedomen och kvaliteten i det afrikanska språket wolof. Han är nationell samordnare för berättelse- och läroboksprojektet "Multikulturalitet och flerspråkighet" och var tidigare chef för kommunikationsavdelningen för det senegalesiska Utbildningsministeriet. Massamba Guèye har skrivit flera böcker och pjäser: L'or du sageTout contait faitl’héritage et autres contes, Les Nèles D'ébènes och Sénégalités. Pjäsen L'Antigone d'Afrique har ­turnerat i Senegal, Schweiz och Frankrike.

Våren 2020 är Massamba Guèye aktuell på Folkteatern i Urgent Drama.

Massamba Guèye om sin scen ”Från Armageddon” till Urgent Drama:

”Det här verket är inspirerat av min semi-karantän, och av omöjligheten för familjer att respektera begravningsritualen för de som dött i covid-19. Jag blev skakad av den dubbla smärtan från familjer som inte kan sörja, eftersom de anser att deras döda fortfarande lever. Det blir ett dubbel straff, vilket får mig att känna att världen kanske inte kommer kunna resa sig efter covid-19: Det är farligt både på grund av dess dödliga natur men särskilt farligt genom dess förmåga att desocialisera oss. Vi behöver en social revolution för att besegra detta virus. Inte bara vi afrikaner, utan alla vi människor. Försvaret för kampen mot covid-19 måste byggas i människors inre. Teatern kan också användas för detta. Trotsa covid-19!”


Massamba Guèye, "La Bouche de l'Afrique", is a storyteller, writer, playwright and poet. He has led school theater groups, researched on "African and French-speaking Studies" at Cheikh Anta Diop University in Dakar, was the leader of National Theater Company Daniel Sorano in Dakar and he is also a French teacher. Massamba Guèye is an artistic expert for the Organization of La Francophonie (OIF) at the International Commission for French-Speaking Theater (CITF).

He is also the program manager and produces the radio program "Tales and Legends" in French / Wolof. On Senegalese TV he gives a language course with Youssou N'Dour. Since 1986 and has been researching the wealth and quality of the African language “wolof”. He is the national coordinator for the storytelling and textbook project "Multiculturalism and Multilingualism" and was previously head of the communications department of the Senegalese Ministry of Education. Massamba Guèye has written several books and plays: L'or du sageTout contait fait, l'héritage et autres contes, Les Nèles D'ébènes and Sénégalités. The play L'Antigone d'Afrique has toured in Senegal, Switzerland and France.

In the spring of 2020, Massamba Guèye is participating at Folkteatern with Urgent Drama.

Massamba Guèye about his scene "From Armageddon" for Urgent Drama:

“This piece is inspired by my semi-quarantine, and by the impossibility for families to respect the funeral ritual of those who died in covid-19. I was shaken by the double pain of families who cannot grieve, as they feel that their dead are still alive. It becomes a double punishment, which makes me feel that the world may not be able to rise after covid-19: It is dangerous both because of its deadly nature but especially dangerous by its ability to desocialize us. We need a social revolution to defeat this virus. Not only we Africans, but all of us people. The defense of the fight against covid-19 must be built inside people. The theater can also be used for this. Defy covid-19!"