Klara Ejeby

Dramaturg

Klara Ejeby är dramaturg, med utbildning bland annat från Teaterstudier vid Göteborgs universitet och Dramaturgi vid Lunds universitet. Hon har tidigare jobbat med scenkonst som producent samt flera år som kommunikatör, främst på Folkteatern. Parallellt med dramaturgtjänsten är Klara Ejeby även verksam som redaktör på Ejeby Förlag.