Integritetspolicy

Generell integritetspolicy för Folkteatern Västra Götaland AB avseende information till den registrerade

Som registrerad med personuppgifter hos Folkteatern Västra Götaland AB, org.nr. 559273-8123, vill vi upplysa om att vi som personuppgiftsansvarig hanterar personuppgifter enligt följande:

De personuppgifter Folkteatern Västra Götaland AB hanterar på de registrerade är: för att uppfylla ingångna avtal, fullgöra rättslig skyldighet, verksamhetsutveckling som gynnar den registrerade.

De rättsliga grunder vi har som stöd för personuppgifterna är: Avtal, fullgöra rättslig förpliktelse, samtycke, grundläggande betydelse, allmänt intresse, konsekvensbedömning.

Personuppgifter som kräver samtycke/medgivande är frivilliga i sin karaktär.

Gallringsprincip för hantering av registrerade personuppgifter: Vi har en löpande gallring (rensning) av personuppgifter som inte har stöd enligt ovan.

Som registrerad har du alltid rätt att begära registerutdrag av dina personuppgifter.

Rätt att få personuppgifter raderade när så krävs enligt gällande gallringstider eller om samtycke har återtagits.

Registrerad har rätt att påtala för personuppgiftsansvarig att personuppgifterna är felaktiga, då kommer personuppgiftsansvarig registrera och rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad har du alltid möjlighet att skicka in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d Datainspektionen).

Gällande nyhetsbrevsprenumeranter:

Din adress kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgänglig för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter. I varje utskick kommer du ha möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick. Detta kommer omedelbart att respekteras utan dröjsmål.

Policydokument för Folkteatern Västra Götaland AB avseende registrerades rättigheter

Som registrerad med personuppgifter hos Folkteatern Västra Götaland AB, org.nr. 559273-8123, vill vi upplysa om att du har följande rättigheter:

Få tillgång till samtliga dina personuppgifter som finns hos Folkteatern Västra Götaland AB och dessa levereras i samlad och digital form.

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

Rätt att få personuppgifter raderade när så krävs enligt gällande gallringstider eller om samtycke har återtagits.

Rätt att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring.

Rätt att invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.

Lotta Lekvall, VD, Folkteatern Västra Götaland AB

Göteborg april 2018

Vi använder oss av YouTube API Service på vår hemsida www.folkteatern.se och på www.play.folkteatern.se samt på fjardescenen.folkteatern.se. Vi accepterar därmed YouTubes användarvillkor: https://www.youtube.com/t/terms. Som användare av dessa sidor godkänner du YouTubes användarvillkor.

Vi använder oss även av Vimeo och Soundcloud på vår hemsida www.folkteatern.se och på www.play.folkteatern.se samt på fjardescenen.folkteatern.se. Vi accepterar därmed Vimeos användarvillkor: https://vimeo.com/terms samt Soundclouds användarvillkor:

https://soundcloud.com/terms-of-use. Som användare av dessa sidor godkänner du Vimeos och Soundclouds användarvillkor.