Om Folkteatern

Folkteatern är en röst som vill göra det demokratiska samtalet levande genom utmanande scenkonst. Våra egna produktioner utgör basen i verksamheten, men Folkteatern är också en scen för nationella och internationella gästspel. Teaterns scener och foajé är en levande mötesplats som även används för samtal, föreläsningar och musikarrangemang. Folkteatern spelar också vissa föreställningar ute i Västra Götalandsregionen. 

Vår vision

Folkteatern skall vara den samtida teatern för den breda publiken.

Vår mission

Vi arbetar med kvalitativ scenkonst för vuxna och unga. Vi vill ta tillvara scenkonstens potential att vara en orädd röst i samhället. Våra föreställningar vågar utmana och ifrågasätta normer och strukturer. Med rötter i folkbildningen har vi en unik historia att utveckla. Vi är en normkreativ arbetsplats som prioriterar mångfald.

Verksamhetsberättelse Folkteatern 2019 (pdf)
P.S. Ladda gärna ner pdf-filen innan du öppnar den, så ser du den med uppslag, för bästa läsbarhet.

Verksamheten på Folkteatern finansieras av

 

Regionens teater

Folkteatern är en länsteater med placering i Göteborg, vilket betyder att vi får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen, som alltså är vår regionala ekonomiska huvudman. Teatern är en ekonomisk förening med medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar - t ex fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund. Därmed har vi ett brett kontaktnät och våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar finns främst i Göteborgsområdet men även i övriga delar av Västra Götaland. Vi strävar efter att utöka både vårt medlemstal och vår ombudskår ännu mer, så att de täcker hela regionen. Alla teaterns medlemmar har rabatterade priser på teaterbiljetter. Läs mer om att vara medlem

Folkteatern Göteborg undersöker förutsättningarna för att på sikt bli en regionägd teater
Folkteatern har inlett ett arbete med att undersöka förutsättningarna för att så småningom bli en regionägd teater. Syftet är att teaterns ägande och finansiering ska hänga ihop, då Folkteatern sedan många år helt finansieras av Västra Götalandsregionen. Detta medför ingen ändring för teaterns inriktning. Folkteatern kommer att fortsätta att skapa engagerande teater för den breda publiken. Läs mer i pressmeddelandet (191206) 

Folkteaterns styrelse

Folkteaterns styrelse består av tio personer där flertalet representerar medlemsorganisationerna och tre personer väljs av regionfullmäktige. Dessutom finns det två representanter från teaterns personal. Styrelsen har inget inflytande över repertoarval, utan repertoaren beslutas av teaterns konstnärliga råd.
Folkteaterns styrelse: Alex Bergström, ABF (Ordförande) / Eva Moberg, SAP Majornas Socialdemokratiska Förening / Kågan Karlsson, SAP / Aida Hadziselimovic, Västra Frölunda Socialdemokratiska Förening / Barbro Elfström, Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening / Jesper Eneroth, SAP / Lars Edmar, Unionen / Conny Källström, Kommunal Väst / Satu Rekola, Västra Götalandsregionen / Lars Nordström, Västra Götalandsregionen / Beatrice Toll, Västra Götalandregionen.

Vid Folkteatern i Göteborg ekonomisk förenings årsstämma den 21 maj 2018 valdes Alex Bergström in som ny ordförande för styrelsen. Bergström har en lång erfarenhet av politiskt arbete och har varit aktiv i regionpolitiken sedan bildandet av Västra Götalandsregionen 1998. Alex Bergström tar över posten som ordförande i Folkteaterns styrelse efter Linda Nygren som varit ledamot i närmare 20 år. Läs mer i pressmeddelandet

Arbetet på Folkteatern

Folkteatern har omkring 45 anställda som arbetar i lokalerna på Järntorget i Göteborg. Antalet anställda varierar en hel del under säsongen beroende på hur repertoaren ser ut och vilka produktioner som sätts upp. Under vissa perioder är det därför en hel del projektanställda på teatern. Folkteaterns konstnärliga ledare är sedan 2014 Frida Röhl. Hennes breda erfarenhet, både som konstnär och ledare, samt hennes intresse för att lyfta aktuella samhällsfrågor gör henne till rätt person att driva Folkteaterns strävan att sätta fokus på de mest angelägna frågorna och tillsammans med publiken bidra till ett samhälle där alla är inkluderade. Frida kom närmast från Teater Tribunalen i Stockholm där hon varit konstnärlig ledare sedan 2004. Läs om våra produktioner här

Folkteatern finns i ett av Europas coolaste områden!

The Guardian listar 10 av Europas coolaste områden; Järntorget och Långgatorna kvalar in och Folkteatern omnämns: ”Folkteatern, on nearby Olof Palmes Plats, hosts high-quality theatre, film screenings, and other spoken-word and music performances.” Läs mer i The Guardian (200208)


Verksamhetsberättelse Folkteatern 2019 (pdf)
P.S. Ladda gärna ner pdf-filen innan du öppnar den, så ser du den med uppslag, för bästa läsbarhet.

Verksamhetsberättelse Folkteatern 2018 (pdf)
P.S. Ladda gärna ner pdf-filen innan du öppnar den, så ser du den med uppslag, för bästa läsbarhet.

Verksamhetsberättelse Folkteatern 2017 (pdf) 
P.S. Ladda gärna ner pdf-filen innan du öppnar den, så ser du den med uppslag, för bästa läsbarhet.

Anmäl dig till Folkteaterns nyhetsbrev!

Namn

Sökformulär