Dela/Skriv ut

Om Folkteatern

Folkteatern är en röst som vill göra det demokratiska samtalet levande genom utmanande scenkonst. Jämte våra egenproduktioner, som utgör basen i verksamheten, är Folkteatern en scen för nationella och internationella gästspel. Teaterns foajé är en levande mötesplats som används för samtal, föreläsningar och diverse musikarrangemang. Folkteatern spelar även vissa föreställningar ute i Västra Götalandsregionen. Kopplat till teatern finns även en amatörverksamhet, Unga Folkteatern.

Vår vision

Folkteatern skall vara den samtida teatern för den breda publiken.

Vår mission

Vi arbetar med kvalitativ scenkonst för vuxna och barn. Vi vill ta tillvara scenkonstens potential att vara en orädd röst i samhället. Våra föreställningar vågar utmana och ifrågasätta normer och strukturer. Med rötter i folkbildningen har vi en unik historia att utveckla. Vi är en normkreativ arbetsplats som prioriterar mångfald.

På Stora Scenen spelar vi ofta nyskriven dramatik och varvar med gästspel för att få en omväxlande repertoar. På Lilla Scenen spelas egna föreställningar och gästspel av mindre format. Vår Foajé passar utmärkt för samtal, föreläsningar och konserter. Dessutom besöker vissa av våra produktioner olika platser i Västra Götalandsregionen.

Verksamheten på Folkteatern finansieras av

 

 

Regionens teater

Folkteatern är en länsteater med placering i Göteborg, vilket betyder att vi får anslag och uppdrag från Västra Götalandsregionen. Teatern är en ekonomisk förening med medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar - t ex fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund. Därmed har vi ett brett kontaktnät och våra medlemsorganisationer/enskilda medlemmar finns främst i Göteborgsområdet men även i övriga delar av Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen är också vår regionala ekonomiska huvudman. Därför satsar vi på att utöka både vårt medlemstal och vår ombudskår ännu mer, så att de täcker hela regionen. Alla teaterns medlemmar - vilket även omfattar enskilda medlemmar i fackföreningar, bostadsrättsföreningar osv - har rabatterade priser på teaterbiljetter. Läs mer om att vara medlem

Arbetet på Folkteatern

Folkteatern har omkring 45 anställda som arbetar i lokalerna på Järntorget i Göteborg. Antalet anställda varierar en hel del under säsongen beroende på hur repertoaren ser ut och vilka produktioner som sätts upp. Under vissa perioder är det därför en hel del projektanställda på teatern.

Folkteaterns Styrelse består av elva personer där flertalet representerar medlemsorganisationerna. Tre personer väljs av regionfullmäktige och två representerar personalen. Styrelsen har inget inflytande över repertoarval. Repertoaren beslutas av teaterns konstnärliga råd. 

I mars 2014 tillträdde Folkteaterns konstnärliga ledare Frida Röhl. Frida kom närmast från Teater Tribunalen i Stockholm där hon varit konstnärlig ledare sedan 2004. Hennes breda erfarenhet, både som konstnär och ledare, samt hennes intresse för att lyfta aktuella samhällsfrågor gör henne till rätt person att driva Folkteaterns strävan att sätta fokus på de mest angelägna frågorna och tillsammans med publiken bidra till ett samhälle där alla är inkluderade.  Läs mer 

Därför ställer teatern de viktigaste frågorna om flyktingarna i Europa  DN 160406

Teater om migration  GP 160119

Flyktingkrisen märks på teaterscenen i vår  Metro 160119