Samarbeten

Folkteatern samarbetar med många olika parter; andra teatrar, civilsamhällesorganisationer och fria aktörer. En del samarbeten är återkommande och långsiktiga, andra är samarbeten omkring ett specifikt projekt eller insats. Med dessa samarbeten får vi spännande produktioner till teatern och vidgar vyerna.

Några vi samarbetar med

Hösten 2021 startade det nya produktionscentrumet i Torslanda där GöteborgsOperan, Göteborgs Stadsteater, Backa Teater, Angered Teater och Folkteatern samarbetar om lager, rekvisita, verkstad och repetitionslokaler.

Folkteatern är medlem i European Theatre Convention, Europas största nätverk av offentligt finansierade teatrar, med drygt fyrtio medlemmar från över tjugo länder.

Frizon Göteborg

Ett initiativ skapat under valåret 2022 av Backa Teater, Masthuggsteatern, Frihetsteaterns Vänner, Angereds Teater och Folkteatern med vallöftet att lyfta fram konstnärskap där konstnärlig frihet är begränsad. Aktiviteter kommer genomföras under hela mandatperioden 2022–2026.

Är du vår nästa samarbetspartner?

Sabrin Jaja