Sara Wikström

Skådespelare

Sara tillhör Folkteaterns ensemble och har spelat en mängd roller på teaterns olika scener, bland annat i Krakel Spektakel Kusin Vitamin, Kär Lek, Juloratoriet, Den offentliga sektorns stilla längtan mot något bortom bergen, Nu är det bra, Staden och stjärnorna, Bad girls, Processen och Vinst varje gång, Vivian Nielsens Demokrat, Tre kärlekar, ”Klytaimestra” i Lars Noréns uppsättning av Orestien, i Katitzi och i Begravelsen. Sommaren 2009 gjorde Sara rollen som "Alice" i Strindbergs Dödsdansen på Tjolöholms slott. Hösten 2011 hördes Sara också på Radioteatern i Fängslade röster och i Skuggor av Lars Norén. Sara spelade "Alice" i Elisabeth Åsbrinks Räls här på Folkteatern och har bland annat också medverkat i RÔVA - Revy Över Världens Allmäntillstånd, Blinka lilla stjärna, Revisorn?, Jag var här först och i Sommarregler som spelades på Angeredsteatern och Folkteatern. Sara spelade även i Hamlet och Den goda människan i Sezuan, Prat och människor, Madame Bovary, Dödsdansen och Misantroperna. Under 2023 medverkade Sara i Skönheten i kaos och i Ett drömspel på Folkteatern.

Våren 2025 är Sara aktuell i nypremiären av Skönheten i kaos.

Foto: Mats Bäcker